Stop Covid-19

STOP COVID-19

Davant la greu crisi de la Covid-19, a FEMI SISTEMES D’ELEVACIÓ no ens hem quedat de braços plegats i hem actuat en diferents fronts actius en aquesta lluita

Desinfecció manual de cabines gratuïta. Des del mes de març del 2020 estem realitzant la desinfecció exhaustiva dels punts crítics d’infecció de les cabines i les portes dels ascensors, botoneres, passamans i portes cada cop que fem la visita de manteniment als ascensors i aparells elevadors amb productes biocides certificats.

Sistema UVC de desinfecció de cabines. Oferim als nostres clients un sistema automàtic de desinfecció de cabines amb llum ultraviolada. Aquest sistema ha estat desenvolupat pel nostre equip tècnic d’especialistes biocides, utilitza llum ultraviolada de 256 nm de longitud d’ona i està totalment integrat al sistema de control de l’ascensor, fet que permet que el sistema entri en funcionament després de cada ús i només quan l’ascensor està completament desocupat, per tant, és molt efectiu i alhora totalment innocu per a les persones.

Polsadors Contactless. Polsadors tant de cabina com de replà que funcionen sense contacte físic. Es pot activar l’ascensor amb el mòbil o bé atansant la mà.

Sistema de desinfecció de cabines Wellisair. Aquest sistema consisteix en la desinfecció automàtica de l’atmosfera de la cabina mitjançant una combinació de gasos desinfectants innocus per a l’ésser humà.

Seguretat per als nostres clients i treballadors. Per evitar riscos de contagi amb els nostres clients i protegir els nostres treballadors, l’equip de treball de Prevenció de Riscos laborals de FEMI ha desenvolupat un pla de protecció i els nostres treballadors estan equipats amb mascaretes FFP2, pantalla protectora, guants i gel hidroalcohòlic.