Rehabilitació i manteniment

Rehabilitació i adaptació d'edificis

Per a la instal·lació d’un aparell elevador, cal disposar d’un espai adequat, motiu pel qual normalment s’ha de construir primer una estructura on ubicar-lo, que pot ser interna o externa a l’edifici, de material de construcció o bé es pot muntar mitjançant una estructura autoportant.

Les estructures autoportants són modulars i inclouen tancaments a mida que permeten instal·lar-hi un aparell elevador a l’interior. Amb una estructura autoportant adossada a la paret de la façana, un celobert o al buit d’escala, es pot solucionar el problema de manca d’espai per instal·lar un ascensor en un edifici existent.

Les estructures autoportants són independents a l’obra i el muntatge es fa de forma ràpida i neta. A més, poden ser amb tancament de xapa, o de vidre per a ascensors panoràmics. Molts cops els problemes d’accessibilitat no es poden solucionar completament amb la instal·lació d’un ascensor perquè hi pot haver algun tram d’escales o passadissos massa estrets per a una cadira de rodes, entre d’altres.

Per aquest motiu, a FEMI SISTEMES D’ELEVACIÓ no només ens ocupem de la instal·lació de l’ascensor, sinó que fem una gestió integrada de la reforma de tot l’edifici per donar una solució definitiva a una accessibilitat completa de totes les zones.

De la mateixa forma, a FEMI SISTEMES D’ELEVACIÓ també duem a terme reformes o rehabilitació d’una part de l’edifici per simplificar i agilitzar tot el procés de millora de l’accessibilitat a tot l’edifici. Oferim el servei claus a la mà en la realització del vostre projecte i de tot el procés, des del projecte tècnic fins a l’obra i la instal·lació de l’ascensor.

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Femi Ascensors és molt més

desenvolupem

Estructures autoportants modulars amb tancaments a mida .

INTEGRACIÓ

Estudiem la integració de l'ascensor dins
d'un edifici.

valor afegit

I duem a terme reformes o rehabilitacions per a la millora de l'accessibilitata tot l'edifici.