Productes per l'accessibilitat

Productes per l'accessibilitat

De vegades no és possible adaptar l’edifici per instal·lar-hi l’ascensor. Per a aquests casos disposem de productes específicament dissenyats per a la supressió de barreres arquitectòniques: fem l’estudi per a la millora de l’accessibilitat dels edificis, amb la mínima intervenció i el mínim temps d’instal·lació, i en dues setmanespodem instal·lar qualsevol aparell.

Els principals aparells per a mobilitat reduïda d’instal·lació urgent són:

Elevador vertical

Els elevadors verticals solen ser de recorregut curt, que pugen un màxim de 2,5 metres. Es caracteritzen per tenir una cabina oberta que permet carregar una cadira de rodes de forma senzilla o qualsevol element, sempre que no superi el pes màxim que estableix el fabricant.

Cadira “puja-escales”

Aquesta opció és més comuna en cases unifamiliars i està especialment dissenyada perquè l’usin persones grans amb mobilitat reduïda. Compten amb un seient i un cinturó de seguretat per salvar els trams d’escala, sempre que se superin els 65 centímetres d’amplada, sense limitacions en la forma o la inclinació que hi hagi.

Plataforma “salva-escales” inclinada i vertical

Es tracta d’una solució amb una base accessible per a persones amb cadira de rodes que es desplaça de forma inclinada i vertical. Generalment s’acostuma a utilitzar en trams de poques escales, però pot servir per salvar diverses plantes d’alçada.

Automatització de portes

Quan les limitacions de l’espai no permeten instal·lar portes automàtiques, disposem d’elements d’automatització parcial o completa de portes.