Reparació i manteniment

Reparació

i manteniment

d'ascensors

Resposta immediata

A FEMI SISTEMES D’ELEVACIÓ disposem de tots els mitjans humans i tècnics per dur a terme el manteniment i la reparació de qualsevol tipus de sistema d’elevació. A més, oferim un servei d’atenció les 24 hores, els 365 dies de l’any. La resposta a les emergències és immediata ja que disposem de personal  qualificat en les diferents zones.


Ens caracteritzem per un servei de qualitat basat en l’honestedat i el bon servei amb garantia en totes les reparacions i manteniments.

Oferim les següents opcions de manteniment:

FEMI ORDINARI: pla bàsic que comprèn un manteniment periòdic per allargar la vida útil de l’elevador, servei d’atenció telefònica 24 hores, servei de rescat 24 hores i assegurança de responsabilitat civil.

FEMI CONFIANÇA: pla de manteniment adaptable a les necessitat de cada client que inclou les mateixes prestacions que el contracte FEMI ORDINARI, a més d’altres peticions del client.

FEMI TOT RISC: pla a tot risc que inclou manteniment periòdic de l’elevador, servei d’atenció 24 hores, servei de rescat 24 hores, assegurança de responsabilitat civil i qualsevol tipus de reparació i/o recanvi.

Totes les modalitats de contractes de manteniment, inclouent gratuïtament l'estudi d'eficiència enèrgetica de l'ascensor i la rebaixa del consum elèctric.